Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Eksperiment

Keto - enolna tavtomerija etil acetoacetata

Fenol povzroča akutno zastrupitev, če ga zaužijemo, vdihujemo njegove hlape ali če pride v stik s kožo. Fenol se absorbira preko kože. 

Bromovica je zdravju škodljiva snov, če jo zaužijemo ali vdihavamo paro broma. Daljši stik s kožo povzroči opekline.
Etanol je močno vnetlji

Izvedba eksperimenta: Potrebujemo dva 500-mL merilna valja. V prvi valj damo 2 g fenola, ki ga raztopimo v 500 mL destilirane vode, v drugega pa v 400 mL ledene vode dodamo 60 mL etanola in 2 mL etil acetoacetata. Opazujemo spremembe barvne.


Dodajanje reagentov

Raztopini fenola smo dodali 10 mL raztopine FeCl3, raztopini etil acetoacetata smo dodali  20 mL vodne raztopine FeCl3. Med mešanjem dodamo v drugi merilni valj bromovico.

Rezultati eksperimenta

Dopolnite. Izbirajte med izrazi: rumena, rdečevijoličasta, modrovijoličasta

1. Valj: barva po dodatku FeCl3 je modrovijoličasta   

2. Valj: barva po dodatku FeCl3 je rdečevijoličasta  

2. Valj: barva po dodatku bromovice je rumena , čez nekaj sekund je barva ponovno rdečevijoličasta

Razlaga rezultatov

Razložimo, zakaj se raztopina etil acetoacetata (β - keto estra) obarva rdečevijoličasto po dodatku raztopine ionov Fe3+. Zakaj se raztopina fenola po dodatku raztopine FeCl3 obarva modrovijoličasto?

Razložimo, zakaj se raztopina etilacetoacetata po dodatku bromovice skoraj povsem razbarva.

Razložimo, zakaj se po nekaj sekundah ponovno pojavi rdečevijoličasto obarvanje.

<NAZAJ
>NAPREJ130/335