Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Razlaga rezultatov eksperimenta

Fenoli, ki imajo hidroksilno skupino vezano na aromatsko jedro, tvorijo z ioni Fe3+ značilno obarvane komplekse (koordinacijske spojine). Hidroksilna skupina je v molekuli fenola vezana na sp2 hibridizirani C-atom. Etilacetoacetat je β-keto ester, na β-C-atomu ob estrski funkcionalni skupini ima vezano karbonilno skupino. Za take karbonilne spojine je značilno, da se enolna oblika stabilizira z intramolekularno vodikovo vezjo. V ravnotežnem stanju je 92,4 % etilacetoacetata v keto obliki in 7,6 % v enolni obliki.

Enolna oblika β-keto estra tvori s ioni Fe3 rdečevijoličasto obarvan kompleks. Ob dodatku bromovice se brom veže na dvojne vezi, raztopina se skoraj povsem razbarva. Nato se ponovno izpostavi ravnotežje, nastane enolna oblika, ki tvori kompleks s ioni Fe3+.

Preverite razumevanje keto-enolne tavtomerije

1. Katera od predstavljenih keto spojin bo imela v ravnotežju večji delež enolne oblike?

2. Kaj predstavlja slika?


<NAZAJ
>NAPREJ131/335