Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Naloge

1.

Kaj so β-keto estri?

2.

Poglejte sliko in poiščite vse pravilne trditve.

3.

V  400 mL ledene vode dodamo 60 mL etanola in 2 mL β-keto estra,  etilacetoacetata in raztopino FeCl3. Nato s kapalko dodamo bromovico. Kateri opis sprememb barv raztopine ustreza rezultatom poskusa?

4.

Slika predstavlja kompleks enolne oblike β-keto estra z ioni Fe3+.

Drži. Ne drži.
<NAZAJ
>NAPREJ132/335