Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Besedna pisava

Besedno pisavo še danes uporabljajo Kitajci, zlogovno pa Japonci. Za branje kitajske pisave si je treba zapomniti veliko znakov (pismenk), za vsakdanje sporazumevanje jih zadostuje okoli 5000, čeprav  jih poznajo 50.000.

Tradicionalne, pečatne in prenovljene kitajske pismenke

Pred letom 1955 so Kitajci pisali od zgoraj navzdol, po reformi leta 1955 pa pišejo od leve proti desni. Od reforme leta 1955 uporabljajo namesto arhaičnih znakov poenostavljene.

Glasovna/črkovna pisava

Približno 1000 let pred štetjem se je razvila feničanska pisava, imenovana po Feničanih, bila je glasovna/črkovna oz. črkopis. Ta pisava je postala osnova za razvoj grške, aramejske, arabske, indijske in hebrejske črkovne pisave. Feničansko pisavo so zapisovali  predvsem na glinene vrče, posode ... Arheologi pri svojih izkopavanjih še danes mnogokrat naletijo nanje.

Feničanska pisava

Oglej si znake feničanske pisave in ugotovi, katerih črk ni med njimi.

Iz feničanske pisave so se kasneje razvile hebrejska, grška, arabska in indijska pisava.

Hebrejski rokopis

Katera stara verska knjiga je bila napisana v hebrejščini? V katero književnost sodi?

<NAZAJ
>NAPREJ95/442