Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Naloge

18.

Preberi besedilo o Žigi Zoisu.

Ali so v besedilu upoštevana načela uspešnega sporočanja?

19.

Katera načela so kršena?

20.

Zaradi česa je kršeno načelo ustreznosti?

21.

Kaj kaže na to, da je bilo kršeno načelo natančnosti?

22.

Katere kršitve načela živosti se pojavijo v besedilu?

23.

Besedilo o Žigi Zoisu je pregledno.

Drži. Ne drži.
24.

Kako bi besedilo naredili jasnejše in preglednejše?

25.

Pravilne trditve prenesi na zeleno sliko, napačne pa na rdečo.


26.

Premisli, ali je sporočevalčeva izbira namena sporočanja (posredni, neposredni) odvisna tudi od časovne komponente in njegovega čustvenega stanja.

27.

Zamišljaj si, da te na ulici presenetita novinar in snemalec, ki preverjata tvojo splošno razgledanost na področju politike, športa, filma in gledališča. Razmisli, o katerih področjih bi znal veliko povedati, pri katerih pa bi imel težave. Ugotovi, od česa je to odvisno.

<NAZAJ
>NAPREJ142/442