Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Povzetek

V predstavitvi kraja/države lahko kraj, državo ali pokrajino:
– opišemo,
– o njem/njej pripovedujemo,
– o njem/njej razmišljamo.

Predstavitev kraja (države, pokrajine) je lahko objektivna ali subjektivna.

Objektivna predstavitev

Pri objektivni predstavitvi tvorec besedila opiše oz. predstavi samo preverljive in bistvene podatke o kraju/državi/pokrajini: upravni status, lego, število prebivalcev, nadmorsko višino, pomembnejše dejavnosti v kraju (državi ali pokrajini), pomembne stavbe, kulturno-umetnostne znamenitosti. Navede lahko tudi pomembne dogodke iz zgodovine (npr. kdaj je bila država ustanovljena, kdaj je bilo mesto prvič omenjeno, kdaj je dobilo trške in kdaj mestne pravice, kdo je bil pomemben župan in kaj je naredil ...). Takšno predstavitev najpogosteje najdemo zapisano v enciklopedijah, leksikonih in učbenikih.

Subjektivna predstavitev
Pri subjektivni predstavitvi kraja/države tvorec besedila predstavi tisto, kar mu je zanimivo in je vredno omembe. Ne predstavlja le preverljivih podatkov o značilnostih, zanimivostih ali dogodkih, ampak tudi svoj pogled, svoje mnenje o njih. Namen takšne predstavitve je kraj (državo, pokrajino) ne samo predstaviti, temveč vzbuditi tudi naslovnikovo zanimanje zanj, ga prepričati, da je kraj privlačen, ali morda celo vplivati nanj, da kraj (državo ali pokrajino) obišče. V takšni predstavitvi je veliko vrednotenjskih pridevnikov, metaforičnega izražanja, prvoosebnih glagolskih oblik.

Predstavitev kraja, države ali pokrajine je drugačna od potopisa. Potopis je namreč popis potovanja pisca. Z osebnimi doživetji in deloma poetičnim prikazovanjem je že od nekdaj priljubljen kot nenavadno poročilo o daljnih deželah in ljudstvih.
V potopisu pisec pripoveduje o svojem (enkratnem, neponovljivem) potovanju po krajih ali deželah, opisuje pokrajine in njihove prebivalce,

podaja kulturno sliko kraja ali pokrajine ter prikazuje ljudske običaje in dogodke, tako da vzbuja v bralcih občutek, kakor da sami potujejo po opisanih krajih oz. pokrajinah. Taka oblika pisanja se je večkrat priljubila umetnikom in tako so nastali leposlovni potopisi ali potopisni romani.

V slovenski literaturi sta znana potopisa zlasti Popotovanje iz Litije do Čateža Frana Levstika in roman S poti Izidorja Cankarja.

Dopolni trditve.


<NAZAJ
>NAPREJ181/442