Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Naloge

9.

Preberi besedilo in izberi pravilni odgovor.

Padec komunizma v srednji in vzhodni Evropi je tesneje povezal Evropejce. Leta 1993 se je dokončno oblikoval enotni trg, in sicer s "štirimi svoboščinami": prostim pretokom blaga, storitev, ljudi in denarja. Devetdeseta leta sta obeležili dve pogodbi: Maastrichtska pogodba o Evropski uniji leta 1993 in Amsterdamska pogodba leta 1999. Državljani so se ukvarjali z varovanjem okolja in sodelovanjem na področju varnostnih in obrambnih zadev. Leta 1995 je EU pridobila tri nove članice: Avstrijo, Finsko in Švedsko. Vasica v Luksemburgu je dala ime Schengenskim sporazumom, ki so postopno omogočili potovanja brez preverjanj potnih listin na mejnih prehodih. Milijoni mladih ljudi so s podporo EU študirali v drugih državah. Številni Evropejci so začeli uporabljati novo valuto, evro.

10.

Napiši predstavitev Evropske unije, v kateri se bo sporočevalec razodeval, in jo predstavi v razredu.

11.

Subjektivno pripoveduj o znamenitosti slovenskega glavnega mesta na fotografiji, tako da boš pritegnil turiste. Manjkajoče podatke poišči na spletu. 


12.

Preberi citat iz književnega dela S poti, ki ga je leta 1913 napisal Izidor Cankar. Določi vrsto besedila.

Še sedaj, ko sedim v Benetkah in mi je tako dobro v prsih od zraka in luči in šumenja tam zunaj, mi je ta beseda kakor vroče vino; opojnost je v njej, vonjiva para in gorkota. Čudno je, da si ne morem nič konkretnega misliti pod to besedo. Videl sem sto italijanskih fotografij in si še približno ne morem predstaviti, kako izgleda Florenca ali Fiesole ali Siena ali Rim. Opazil sem, da sploh ne mislim na kraje, temuč na Donatella, Fra Angelica, Michelangela, Savonarolo, na starokrščanske mozaike, Italija. Toplo mi je pri tej besedi in nasmehniti se moram; tako se nasmehne človek, če se spomni davne ljubezni, ki je bila lepa in je vsa obledela.

13.

Potopis Izidorja Cankarja vsebuje poučne sestavine in je zapisan v umetnostnem jeziku. Katero slogovno sredstvo je uporabljeno v prvi povedi?

14.

Poznaš še kateri potopis iz slovenske ali svetovne literature?

15.

Samostojno tvori predstavitev izbranega kraja/države. Podatke poišči na spletu, v brošurah turistične agencije, v krajevnem leksikonu ali v ustreznem turističnem vodniku.

<NAZAJ
>NAPREJ184/442