Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Opis postopka

Opis postopka je besedilo, v katerem so natančno navedene faze postopka, ki so urejene v časovnem zapovrstju in peljejo k določenemu cilju. Posamezni koraki si sledijo drug za drugim in so skrbno načrtovani. Za večjo nazornost in boljšo miselno predstavljivost so opisu postopka dodane fotografije, slike, skice, sheme ali zemljevidi.

Katere jezikovne slabosti ima Googlovo navodilo za pot? Preveri ločila in oblikovno podobo zemljepisnih imen.

V katerem času so glagoli?

Ugotovi še glagolsko osebo in naklon.

Bi lahko bilo besedilo tudi v prvi osebi množine, v sedanjiku? Poslušaj slovnično preoblikovati zadnji korak navodila za pot:
Na 1. odcepu zavijte desno, da ostanete na cesti Matavun.

Če želimo, da naslovnik postopek izpelje, uporabljamo glagole v velelniku in tako nastane navodilo za izvedbo postopka. Glagoli so lahko tudi  v 1. osebi množine  (zavijemo) ali ednine (zavij), kadar je opis oz. navodilo namenjeno mlajši starostni skupini naslovnikov.

Kadar opisujemo postopek, ki so ga uporabljali v preteklosti, so lahko glagoli v pretekliku. Za katere postopke bi uporabil preteklik?

Kje bi lahko prebral navodila za opis postopka v ednini?

Kadar opisu postopka dodamo pripoved o svoji izkušnji s postopkom, nasvet strokovnjakov, razmišljanje o posledicah izvedbe postopka, o zgodovinskem razvoju, nastane predstavitev postopka.

Opis poti od Kopra do Rakovega Škocjana razširi s podatki, tako da bo nastala predstavitev postopka.

<NAZAJ
>NAPREJ187/442