Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Povzetek

Predstavitev postopka

Postopek je ponavljajoči se potek vseh dejanj, ki jih je treba opraviti, da bi dosegli določeni cilj (npr. pripotovali do izbranega kraja, spekli izbrano jed). Postopek predstavimo tako, da njegove korake navedemo po časovnem zapovrstju, s čimer tvorimo opis postopka. V opisu postopka prevladujejo dovršni glagoli, ki pomenijo dejanja. Navadno so v 1.  osebi množine in v sedanjiku, le izjemoma so v  pretekliku (kadar postopek ni več v rabi). Če želimo napisati navodilo za uporabo, postavimo glagole v velelnik.

Navodilo za izvedbo postopka poleg opisa postopka zajema tudi navedbo sestavin (materialov), ki so potrebni za izvedbo postopka, delovnih pripomočkov in naprav.

Kadar ob opisu postopka v besedilo vključimo še pripoved o zgodovinskem razvoju, o svoji izkušnji s postopkom, nasvet strokovnjakov, komentar uporabnikov, razmišljanje o posledicah izvedbe postopka, nastane predstavitev postopka. Ta je lahko objektivna ali subjektivna. Objektivne predstavitve so zapisane v praktičnostrokovnih, strokovnih in poljudnoznanstvenih besedilih (navodilo za uporabo, leksikon), subjektivne predstavitve pa so govorjene v vsakdanjem sporazumevanju jeziku ali zapisane v spletnih forumih. 

Predstavitvi postopka so po navadi za večjo nazornost dodane sheme, slike, fotografije ali skic. 

Dopolni miselni vzorec z manjkajočimi besedami.


<NAZAJ
>NAPREJ188/442