Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Naloge

14.

Napiši ljubezensko pesem, v kateri boš upošteval značilnosti sapfiške kitice. Ne pozabi uporabiti različnih slogovnih sredstev.

15.

Ponovno preberi Horacovo pesem in razmisli o njegovem življenjskem vodilu. Katero pa je tvoje? Kaj ti osmišlja življenje?

16.

Kako se imenuje bog ljubezni pri starih Grkih in kako pri Rimljanih?

17.

Kako Sapfo v pesmi izraža svoja čustva?

18.

Svojo izbiro iz prejšnje naloge utemelji.

19.

V Svatovski pesmi se pojavljajo motivi:

20.

V grški in rimski religiji je bil vsak bog odgovoren za svoje področje. Kako z domačo besedo imenujemo politeizem?

mnogoboštvo
21.

Poveži poimenovanja slogovnih sredstev  s primeri.

nagovor
"Dekle, ne poizveduj ... "
primera
"Boljša je kratka slast kot up na dolge dni."
vzklik
"Glej, čas beži!"
anafora
" ... pa naj še mnogo zim nakloni nama bog,
pa najsi z letošnjo je sklenjen zadnji krog ... "
antiteza
"Ne veruj v jutrišnji, užij današnji dan!"
metafora
"mnogo zim"
Število napačnih: 0
<NAZAJ
>NAPREJ267/442