Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Preberi pridigo Janeza Svetokriškega Na noviga lejta dan.

O čem govori pridiga?

Na kratko povzemi zglede, ki jih Svetokriški navaja.

Iz odlomka izpiši lastnosti oseb, po katerih bi se zakonci morali ravnati.

cesarica Livija 
Sokrat

Po katerih zgodovinskih likih v odlomku naj se zakonci ne ravnajo? Zakaj?

Kakšen je pridigarjev nauk mladim? Kaj meniš o njem? Je še vedno aktualen?

Eksempel je kratka pripoved z zgledom iz vsakdanjega življenja, pri katerem je poudarjeno človeško obnašanje. Uči, kako se je treba vesti  in kako moralno ravnati. Vanj je lahko vstavljena anekdota, šaljivka ali basen.

Je katera oseba iz vsakdanjega življenja v eksemplih pozitivna? Pojasni svoje stališče.

Izberi, kaj so motivi, tema in ideja v pridigi Na noviga lejta dan.

{motivi;tema;ideja} {ideja;tema;motivi} {tema;ideja;motivi}
– faconetel
– zakon
– strpnost
– jeza
– lenoba
– nespoštljivost
– sebičnost

Pomembni vrednoti v zakonu

sta potrpežljivost in strpnost.

zakonski odnosi

Faconetel
Faconetel ima v pridigi dvojno vlogo. Uporablja se v konkretnem predmetnem pomenu kot robec ali ruta za osebno uporabo ali kot darilo. V metaforičnem pomenu ga uporabi pridigar v uvodu pridige, rekoč: "Inu dokler zakon dvej peršoni zapopade, morem tedaj dva faconetelna taistom šenkat, eniga možu, ta drugiga ženi." Z metaforo faconetel Svetokriški napove nauk in zglede z nasveti mladoporočencema, o katerih bo pridigal v nadaljevanju.

<NAZAJ
>NAPREJ374/442