Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Duhovnik v pridigi moralizira. Izpiši primer in razloži moraliziranje v njem.

Primere, ki jih navaja pridigar, aktualiziraj.

Zgradba pridig Janeza Svetokriškega

UVOD: pridigar skuša pritegniti pazljivost poslušalcev in uporabi zgodovinsko snov (cesarica Livija, cesar Avgust; Sokrat, Ksantipa);

JEDRO: vsebuje več zgledov ali eksemplov: zgodba o kosih in drozgih (moška potrpežljivost), zgodba o malovrednem možu (ženska potrpežljivost), spor med možem in ženo zaradi določitve zakonskih vlog.

ZAKLJUČEK/SKLEP: je kratek povzetek glavne ideje, ki vsebuje moralni nauk.

Kakšen jezik uporablja Janez Svetokriški?

Iz besedila izpiši primere slogovnih sredstev:

latinski citat

humorni vrivek
ključno metaforo

ponavljanje

naštevanje s sopomenkami

primero
stopnjevanje

gostobesednost 

dialektizem, arhaizem, germanizem ali romanizem

Janez Svetokriški – Tobija Lionelli (1647–1714)

Pravo ime Janeza Svetokriškega je Tobija Lionelli.

Drži. Ne drži.

Janez Svetokriški je najpomembnejši protestantski književnik.

Drži. Ne drži.

Zbirka pridig Sacrum promptuarium je izšla v petih knjigah med letoma 1691 in 1707.

Drži. Ne drži.
<NAZAJ
>NAPREJ375/442