Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Trgaj mi rožice, delaj mi pušelček

Poslušaj in/ali preberi pesem.

Obnovi pogovor med fantom in dekletom v poslušanem in/ali prebranem besedilu.

Kakšen je pogovor med fantom in dekletom?

Dopolni tabelo s poimenovanji slogovnih sredstev ali s primerom iz pesmi.


ukrasni pridevek
fantič, pušeljček, okence ...

žida


inverzija

nasprotje (antiteza)

Kakšna čustva goji fant do dekleta?

Ti je pesem Trgaj mi rožice ... všeč? Pojasni svoje stališče.

Ali veš, katere teme so upesnjene v ljudskih pesmih?

Poimenuj tematiko pesmi.

Ljudsko slovstvo je zelo bogato z motiviko cvetja. Cvetje (nagelj, šopek, kita cvetja, rožmarin) pogosto podarja dekle fantu v znak ljubezni. Fant si v ljubezenskih pesmih in v pesmih o slovesu (npr. ob odhodu k vojakom) cvet pripne za klobuk ali za gumbnico.

S katerim motivom je povezano cvetje v pesmi Trgaj mi rožice ...?

<NAZAJ
>NAPREJ408/442