Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Naloge

1.

Dopolni.

K razvoju in ohranitvi slovenskih ljudskih pesmi so prispevale razmere, v katerih so živeli naši predniki. Nudile so veliko priložnosti za skupno petje : pri skupnem delu ob zimskih večerih, ko so predli, trli lan, ličkali koruzo, ali ob različnih praznovanjih . Veliko manj kot lirskih pesmi  je ohranjenih epskih, v nekaterih pokrajinah so že popolnoma izginile, v drugih pa izumirajo. Samo stari ljudje so jih poznali in z njimi so se sčasoma pozabile, če jih ni za poznejše rodove ohranil kateri zapisovalec . Lirska pesem je še dovolj živa in se v današnjem času navadno prepeva ob spremljavi harmonike ali citer. Epska ljudska pesem pa se je precej bolj izgubila, v nekaterih pokrajinah je že popolnoma izginila, v drugih krajih pa izumira.
2.

Izberi si katero koli ljudsko ljubezensko pesem in jo spremeni v dramsko besedilo. Konec v dramskem tekstu lahko spremeniš.

3.

Vsebina ljudskih pesmi je:

4.

Večina ljudskih pesmi je uglasbenih.

5.

Vsebina ljudskih pesmi se je v zgodovini spreminjala.

6.

Naštej nekaj ljudskih običajev, šeg in navad, ob katerih so se pele ljudske pesmi.

7.

Napiši kratko razmišljanje o tem, kako so se ljudski običaji ohranili v družini in družbi do današnjih dni.

8.

Poišči podatke o tem, kdaj so začele nastajati slovenske ljudske pesmi. Preuči prvi del Slovenskih narodnih pesmi, ki jih je zbral in uredil Karel Štrekelj (v štirih knjigah je objavil 8686 pesmi in 1944 dodatkov). Svoje ugotovitve v govornem nastopu predstavi sošolcem in ob nastopu recitiraj izbrano pesem.

9.

Misliš, da je ljudsko slovstvo pomembno le za Slovence ali tudi za druge slovanske narode?

<NAZAJ
>NAPREJ411/442