Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Poimenovanje aldehidov


Imena aldehidov

Vpišite manjkajoče povedi.

Ime alkana
Ime aldehida
metan metanal
etan etanal
propan
propanal
butan
butanal
heksan heksanal
oktan
oktanal
nonan nonanal
dekan
dekanal

Poimenovanje aldehidov z več funkcionalnimi skupinami

Kako bi poimenovali aldehid s spodnjo strukturno formulo?

Poimenujte aldehida

Strukturna formula aldehida A je:

Strukturna formula aldehida B je:

Ime spojine A je: butanal  

Ime spojine B je: 2-metilpropanal

<NAZAJ
>NAPREJ109/335