Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Povzetek

1. Aldehidi so organske spojine, ki imajo v molekuli aldehidno skupino -CHO. Aldehidne skupine ne smemo pisati -COH.

2. Ogljik v aldehidni skupini je sp2 hibridiziran, kisik je na atom ogljika vezan z dvojno vezjo.

3. Zaradi prisotnosti kisika v molekuli so molekule aldehidov polarne in z vodo tvorijo vodikove vezi, zato so aldehidi v vodi bolj topni kot alkeni s podobno molsko maso, tudi vrelišča in tališča so višja, kot so vrelišča in tališča alkenov s podobno molsko maso.

4. Ime aldehidov izpeljemo iz imena alkana z enakim številom ogljikovih atomov v molekuli tako, da imenu alkana dodamo končnico -AL. Npr. CH4 je metan, HCHO je metanal.

5. Če so v molekuli aldehida tudi druge funkcionalne skupine, moramo upoštevati prioritetna pravila. Aldehidna skupina ima večjo prioriteto kot atomi halogenov ali stranske skupine ogljikovih atomov. 

6. Aldehidna (-CHO) skupina ima tudi višjo prioriteto kot hidroksilna (-OH). Zato hidroksilno skupino v takih primerih poimenujemo s predpono hidroksi.

<NAZAJ
>NAPREJ112/335