Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Prepoznavanje spojine na osnovi modela

Pod nalogo poglejte model molekule A v navideznem prostoru. Poiščite vse pravilne trditve o molekuli A.

Model neznanega aldehida

Model molekule A

Poimenujte aldehide

Poimenujte aldehide A, B in C.

Ime spojine A: 2,2-dimetilpropanal  

Ime spojine B: 2-hidroksipropanal  

Ime spojine C: 3-klorobutanal

Tollensov reagent

Dopolnite.

Tollensov reagent je bazična raztopina Ag+ ionov . Aldehidi so reducenti , zato reducirajo srebrove ione v Tollensovem reagentu do elementarnega srebra , ki se izloči kot srebrovo zrcalo .
<NAZAJ
>NAPREJ111/335