Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Kako dokažemo aldehide

Organske spojine s karbonilno skupino imajo lastnosti reducentov. Zlasti močni reducenti so aldehidi, zato za njhovo dokazovanje uporabimo šibke oksidante, npr. bazično raztopino ionov Ag+, Tollensov reagent ali bazično raztopino ionov Cu2+, Fehlingov reagent. Pri poskusu na posnetku smo za dokaz aldehidne skupine −CHO v molekuli glukoze uporabili Tollensov reagent. Skrbno spremljajte posnetek poskusa in dopolnite opažanja.

Dokaz aldehidne skupine s Tollensovim reagentom


Dopolnite reakcijsko shemo

Dopolnite enačbo reakcije.

R− CHO (aq) + Ag+/OH (aq) → Ag (s) + R−COOH

Preverite razumevanje

1.Katere formule predstavljajo molekule spojin, ki jih uvrščamo med aldehide?

2. Katera formula predstavlja molekulo metanala?

<NAZAJ
>NAPREJ110/335