Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Zgradba karboksilnih kislin

Omenili smo karboksilno skupino –COOH. Skupina je kombinacija dveh skupin: karbonilne –C=O in hidroksilne –OH. Obe skupini skupaj imata drugačne lastnosti kot vsaka zase, zato govorimo o novi skupini, katere ime izpeljemo iz imen posameznih skupin.


Na modelu si lahko ogledate zgradbo etanojske kisline in porazdelitev električnega potenciala v molekuli. Oba kisika močneje privlačita elektronske pare, zato sta kisika bolj negativna (rdeče obarvana).

Model molekule etanojske kisline
El. naboj vrtenje molekule palični kroglični kalotni

Karboksilne kisline se med seboj razlikujejo v dolžini radikala, po številu karboksilnih skupin in v dodatnih funkcionalnih skupinah. Pod gumbi lahko najdete nekaj najpomembnejših karboksilnih kislin glede na nekatere omenjene značilnosti.

Slika prikazuje povezovanje molekul karboksilnih kislin med seboj.

Vezi, ki sta prikazani s črtkano črto, sta vodikovi vezi.
<NAZAJ
>NAPREJ135/335