Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Z večanjem števila C-atomov v molekuli topnost močno pade. Nasprotno pa prisotnost karboksilnih skupin v molekulah pri di-, tri- in polikarboksilnih kislinah ali hidroksilnih skupin pri hidroksikarboksilnih kislinah poveča topnost karboksilne kisline v vodi. Aromatske karboksilne kisline večinoma niso topne v vodi.

Na grafu vidimo, kako topnost karboksilnih kislin pada s številom C-atomov v molekuli.

Ali drži, da je ocetna kislina v vodi dobro topna?

Drži. Ne drži.

Ali drži, da je oktanojska kislina v vodi dobro topna?

Drži. Ne drži.

Opise nekaterih kislin si lahko ogledate pod gumbi.

Topnost karboksilnih kislina lahko povečamo tako, da kislini dodamo bazo (NaOH), v tem primeru nastane dobro topna natrijeva sol.

R-COOH + NaOH $\rightarrow$ R-COONa+  +  H2O

Imenujte zgornjo reakcijo. Reakcija je nevtralizacija .

Zapišite formulo kisline, ki smo ji povečali topnost z dodatkom baze. Zapišite še formulo baze, če smo pri reakciji dobili kalijev heksanoat.

Racionalna formula kisline: CH3CH2CH2CH2CH2COOH

Molekulska formula baze: KOH

<NAZAJ
>NAPREJ137/335