Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Povzetek

Kislost: karboksilne kisline so spojine s skupino -COOH, ki je kisla skupina. Vodik se v obliki vodikovega iona lahko veže z molekulami vode.

Vodikove vezi: Molekule karboksilnih kislin se lahko povezujejo z vodikovimi vezmi v dimere. Posledica vodikovih vezi so visoka vrelišča.

Vrelišča: Karboksilne kisline imajo zaradi povezovanja z vodikovimi vezmi visoka vrelišča, višja od alkanov, alkoholov, aldehidov in ketonov s približno enako veliko molsko maso. Vrelišča naraščajo s številom skupin -COOH v molekuli.

Topnost: Molekule karboksilnih kislin lahko tvorijo vodikove vezi tudi z molekulami vode. Z daljšanjem verige C-atomov v radikalu topnost močno pade. Topnost je večja, če je več skupin -COOH.

Topnost karboksilnih kislin lahko povečamo z dodatkom natrijevega ali kalijevega hidroksida. Pri tem nastanejo topne soli.

Katera med kislinami je v vodi najbolj topna?

Katera spojina v vodi reagira kislo?

Katere spojine so v vodi dobro topne?

<NAZAJ
>NAPREJ138/335