Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Primarna zgradba proteinov

Ključna reakcija aminokislin je kondenzacijska polimerizacija, pri kateri se aminokisline s peptidnimi vezmi povezujejo v proteinsko makromolekulo. Na animaciji si poglejte nastanek peptidne vezi med dvema molekulama aminokislin. Z vrstnim redom aminokislin v beljakovinski makromolekuli je določena primarna zgradba proteinskih makromolekul

Preverite razumevanje

Katere trditve o kondenzacijski polimerizaciji aminokislin so pravilne?

Dokaz peptidne vezi v jajčnem beljaku

Biuretska reakcija na jajčni beljak

Rezultati biuretske reakcije

Pri poskusu smo kot vir proteinov uporabili jajčni beljak .

Jajčnemu beljaku dodamo raztopino natrijevega  hidroksida in nekaj kapljic vodne raztopine bakrovega sulfata.

Pojavi se vijoličasto obarvanje.

<NAZAJ
>NAPREJ258/335