Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Alfa-vijačnica

Zgradbo alfa-vijačnice si oglejte na interaktivnem modelu. Za prikaz zgradbe proteinov so primerni trakasti modeli. Na modelu peptida je kroglični model peptida obdan s trakom, ki shematično ponazarja obliko alfa-vijačnice.


trakovi kroglični kalotni

Ali razumete zgradbo alfa-vijačnice?

Vpišite manjkajoče besede. Alfa-vijačnica nastane, ker nastajajo vodikove vezi med peptidno vezjo enega zavoja in peptidno vezjo v drugih zavojih vijačnice. 

Beta-upognjena ravnina

Spodnji model peptida ponazarja zgradbo beta-upognjene ravnine. Molekula je razpotegnjena. Med peptidnimi vezmi v makromolekuli ne nastajajo vodikove vezi. Beta-upognjene ravnine proteinskih makromolekul se z vodikovimi vezmi med seboj povezujejo v fibrile.


palični kroglični kalotni
Vpišite manjkajoče besede. Proteinska makromolekula, ki ima zgradbo beta-upognjene ravnine, ima nitasto zgradbo.
<NAZAJ
>NAPREJ261/335