Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Prostorska zgradba peptidne vezi

Kalotni model dipeptida gly-gly
Kroglični model dipeptida gly-gly s površino elektrostatičnega potenciala

Na obeh modelih je vidna planarna razporeditev atomov v peptidni vezi. Na strukturni formuli pa sta označena N-končni del in C-končni del molekule. N-končni (terminalni) del je tisti del molekule, ki se končuje s prosto aminsko skupino, C-končni (terminalni del) pa ima prosto karboksilno skupino.

N-končni in C-končni del dipeptidaSekundarna zgradba proteinov

Proteini so izredno organizirane strukture. Primarna zgradba predstavlja le prvo raven njihove organizacije. Verige kovalentno vezanih aminokislin se dalje organizirajo tako, da oblikujejo ponavljajoče se vzorce. Ti ponavljajoči se vzorci predstavljajo sekundarno zgradbo proteinov. Kako se lahko verige organizirajo v vzorce, je prikazano na zelo enostavnem primeru polipeptidne molekule, ki jo sestavlja samo deset molekul aminokisline glicina.
 
Ključno vlogo pri nastajanju sekundarne strukture imajo vodikovevezi, ki jih tvorijo vodikovi atomi, ki so vezani na dušikove atome v peptidnih vezeh, s kisikovimi atomi, ki so vezani na ogljikove atome v drugih peptidnih vezeh (−CONH−).

Vodikova vez

Za sekundarno zgradbo je tudi pomembno, da je peptidna vez planarna, svojo vlogo pa imajo tudi stranske skupine. Značilni obliki sekundarne zgradbe proteinov sta alfa-vijačnica in beta-upognjena ravnina. Nastajanje vodikove vezi med dvema peptidnima vezema prikazuje shema.


<NAZAJ
>NAPREJ260/335