Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Sestavljeni lipidi — fosfolipidi

Med sestavljene lipide spadajo fosfolipidi in glikolipidi. 

Fosfolipidi so sestavljeni iz ostankov alkohola, ki so lahko glicerol (fosfogliceridi) ali sfingozin (sfingolipidi), maščobne kisline (največkrat heksadekanojska, oktadekanojska ali oktadek-9-enojska kislina), fosforjeve kisline in aminoalkohola (holin, serin ali etanolamin).

Fosfoglicerid lecitin

 

Formula fosfoglicerida lecitina

 


Dopolnite povedi

Formula sfingolipida sfingomielina naj vam bo v pomoč pri dopolnjevanju spodnjega besila.

Z rdečim okvirčkom je označen ostanek nenasičenega alkohola sfingozina , ki ima dve hidroksilni skupini in eno amino skupino ter verigo iz 18 (zapiši številko) ogljikovih atomov. Zeleno je označen ostanek nasičene maščobne kisline, ki ima 16 (zapiši številko) ogljikovih atomov. IUPAC-ovo ime te maščobne kisline je heksadekanojska kislina, trivialno pa palmitinska kislina. Vijoličasto je označen ostanek fosfatne skupine, v modrem okvirčku pa je amino alkohol holin.

<NAZAJ
>NAPREJ200/335