Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Naloge

1.

Izberi poimenovanja smeškov glede na razpoloženje, ki ga izražajo.

Št. pravilnih odgovorov (od vseh možnih):

odgovor_narobe.png odgovor_prav.png dvomeci.jpg speci.jpg zaljubljeni.jpg zalostni.jpg
2.
Oglej si graf in dopolni besedilo z manjkajočimi podatki.
V šolskem letu 2012/2013 je bilo na naši šoli kar 58 popravnih izpitov, od tega so jih imeli polovico dijaki 1 . letnika. Dijaki drugega letnika so imeli 41 odstotkov popravnih izpitov. V tretjem letniku je bil delež popravnih izpitov precej manjši, izmed vseh učencev s popravnimi izpiti jih je bilo le 7 % iz tretjega letnika. Najmanj popravnih izpitov je bilo v 4. letniku, in sicer le 2 odstotka.
3.

S katerimi elementi nebesednega jezika se lahko sporazumeta neznanca, ki ne govorita istega jezika?

4.

Kako si imenuje igra, pri kateri mora nekdo izključno z nebesednimi prvinami izraziti določeno besedo, drugi pa ugibajo?

5.

Označi vidne prvine nebesednega sporazumevanja, ki jih moraš upoštevati pri govornem nastopu.

<NAZAJ
>NAPREJ5/442