Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Uradni jezik

Slovenščina je v Republiki Sloveniji tudi uradni jezik. Na območjih, kjer živijo poleg Slovencev tudi pripadniki italijanske oz. madžarske manjšine, je poleg slovenščine uradni jezik tudi madžarski oz. italijanski. Slovenščina je jezik uradnih pisem in pogovorov, učni jezik v šolah, jezik policije, sodišč in drugih uradnih ustanov. V slovenščini so napisi na prometnih tablah in javni napisi (imena ulic, ustanov). V slovenščini izhajajo sredstva množičnega obveščanja in slovenščina je jezik različnih področij kulture in znanosti. V večjih mestih je za javne napise poleg slovenskega poimenovanja dovoljena in upravičena uporaba tujega (npr. Avtobusna postaja in Bus station, Živalski vrt in ZOO).

Po Zakonu o gospodarskih družbah morajo biti imena podjetij v slovenskem jeziku. Ali poznaš katero podjetje, ki krši to zakonsko določilo? Razmisli o imenih podjetij v svoji okolici.

Državni jezik
Slovenščina je državni jezik Republike Slovenije, ker predstavlja Slovenijo kot samostojno državo. Je jezik, ki ga uporabljajo predstavniki države (predsednik države, poslanci, sodišča, vojska ...), kadar predstavljajo Republiko Slovenijo oz. nastopajo kot njeni predstavniki. V državnem jeziku sta napisani ustava in državna himna.

Razmisli, ali bi bilo sprejemljivo, če bi predsednik države na državni proslavi nagovoril vse Slovence samo v madžarskem jeziku. Pojasni.

Slovenščina – eden od uradnih jezikov v Evropski uniji

Od 1. 5. 2004 je slovenščina eden od uradnih jezikov EU.

Poišči podatek o številu uradnih jezikov v EU.

Razmisli, v katerih uradnih govornih položajih bi kot EU-poslanec izbral slovenščino in kdaj katerega od svetovnih jezikov (npr. angleščino). Pri tem upoštevaj, da imajo EU-poslanci pravico do tolmačenja.

Pravilne trditve se ob kliku obarvajo zeleno, napačne se prečrtajo.


Slovenščina je tuji jezik vsem, ki se je učijo na tečajih.
Slovenščina je uradni jezik RS, ker jo uporabljajo državni organi.
Slovenščina je naš materni jezik, ker predstavlja državo navzven.
Za manjšini, Rome in priseljence je slovenščina jezik okolja.
Slovenščina je tuji jezik vsem, ki se je naučijo pri študiju v tujini.
Slovenščina je državni jezik RS, ker sta v njej zapisani himna in ustava.
Zdomci so se trajno izselili v tujino in se v domovino ne nameravajo vrniti, izseljenci pa so na začasnem delu v tujini.
Št. napačnih poskusov: 0
<NAZAJ
>NAPREJ10/442