Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Si se knjižnega jezika naučil v zgodnjem otroštvu?

Katero zvrst si govoril v svoji družini kot otrok? Mestni pogovorni jezik ali narečje?

Razvrsti besede v ustrezen koš. Pomagaj si s Slovenskim pravopisom.

 Biblija - lirika in epika

Katere besede iz prejšnje naloge imajo v Slovenskem pravopisu zapisano posebno znamenje?

Knjižni jezik

Vsak narod ima svoj knjižni jezik, z natančno določenimi pravili, zapisanimi v jezikovnih priročnikih. Je edina socialna zvrst, ki omogoča sporazumevanje po vsej Sloveniji in ima vsenarodno in narodnopovezovalno vlogo. Najstrožja zvrst knjižnega jezika se imenuje zborni jezik.

Uporabljamo ga za sporazumevanje v javnosti oziroma takrat, ko je naše besedilo namenjeno širšemu krogu ljudi. Skoraj vedno ga uporabljamo v zapisanih besedilih, včasih pa zborno tudi govorimo. Zborni jezik je npr. jezik medijev (televizije, radia, časopisov in revij), v njem poteka pedagoški govor v šoli, uporabljajo pa ga tudi drugi nosilci javnih funkcij, npr. politiki, duhovniki idr.

<NAZAJ
>NAPREJ15/442