Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila
9.

Ali na vaši lokalni radijski postaji ves čas govorijo knjižno? Kdaj slišiš neknjižni radijski govor?

10.

Kako se imenuje sodelavec na radijski ali televizijski postaji ter v založbah, ki se poklicno ukvarja z jezikovnim popravljanjem besedil?

11.

Katera institucija v Sloveniji se ukvarja z normiranjem jezika, spremlja njegov razvoj, raziskuje in sestavlja jezikovne priročnike?

12.

Govorce, ki morajo v navedenih okoliščinah govoriti knjižni zborni jezik, razporedi na zeleni list, vse druge pa na rdečega.13.

Oglej si nemi posnetek in reši naloge. 
 

14.

Predstavljaj si, da si par na posnetku ogleduje kinematografski spored in se odloča o obisku kina. Napiši njun pogovor v knjižnem jeziku.

15.

Spremeni pogovor v pogovorni jezik,  kakršnega govoriš v svojem pokrajinskem okolju.

16.

Katera socialna zvrst je za tako okoliščino pristnejša?

<NAZAJ
>NAPREJ19/442