Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Preberi besedili.

O čem govorita besedili?

Katero besedilo vsebuje več podtem?

V katerem besedilu izvemo več o zgodovini Ljubljane?

S katerimi podtemami 1. besedilo razvija temo?

Podtema 1

Podtema 2

Podtema 3

Prvo besedilo je napisano subjektivno, drugo pa objektivno.

Drži. Ne drži.

Ali je prvo besedilo jezikovno in slogovno ustreznejše kot drugo?

Utemelji odgovor.

Premisli, kje bi se besedili glede na vsebino in slog pisanja lahko objavili. Odgovor pojasni.

Ugotovi, ali so navedeni podatki pridobljeni iz 1. ali iz 2. besedila.

Na ljubljanski grad lahko gremo z vzpenjačo.
{drugo_besedilo;prvo_besedilo}
Poleti je veliko koncertov na prostem.
{drugo_besedilo;prvo_besedilo}
Mesto naj bi bili po legendi ustanovili argonavti.
{prvo_besedilo;drugo_besedilo}
Ljubljano poleti obišče veliko turistov.
{drugo_besedilo;prvo_besedilo}
Je sedež Slovenske akademije znanosti in umetnosti.
{prvo_besedilo;drugo_besedilo}
Mesto je bilo križišče germanskih, romanskih in slovanskih narodov.
{prvo_besedilo;drugo_besedilo}

Za pisanje katerega besedila se je pisec vnaprej pripravil? Utemelji.

<NAZAJ
>NAPREJ128/442