Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Naloge

19.

Oglej si miselna vzorca, ki sta nastala v fazi iznajdbe in urejanja, ter zapiši smiselni uvod in zaključek besedila za svoj govorni nastop.

Uvod v besedilo

Zaključek besedila

20.

Preberi dele besedil v levem stolpcu in v spustnem meniju izberi, ali so iz uvodnega, jedrnega ali zaključnega dela daljših besedil.

Spoštovani gospod župan!
{uvod;jedro;zaključek}
Rad bi se vam opravičil, če vas je plakat, narejen v našem klubu, prizadel.
{jedro;zaključek;uvod}
Tako bom lahko nadaljevala delo z novim oblikovanjem spletnih strani.
{jedro;zaključek;uvod}
Še enkrat najlepša hvala. {zaključek;uvod;jedro}
Lep pozdrav
{zaključek;uvod;jedro}
21.

Po fazah sporočanja napiši literarni spis z naslovom Ne da sovražim, da ljubim, sem na svetu. Pri tem upoštevaj navodila.

Na kratko povzemi Antigonino zgodbo. Predstavi glavno junakinjo v njenem boju za pravico in določi vrh njenega herojskega dejanja. Razloži, zakaj je morala glavna junakinja tragično umreti, in se opredeli do njene krivde brez krivde.

Oblikuj dispozicijske točke za prvo fazo.

22.

Pred tabo je druga faza – urejanje besedila. Ob dispozicijskih točkah iz prejšnje naloge točk napiši literarno nalogo. Premisli, kaj bo v uvodu, kaj v jedru in kaj v zaključku tvojega pisanja.

<NAZAJ
>NAPREJ134/442