Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Naloge

1.

Preberi besedilo in si medtem oglej slike.

2.

Kaj je tema besedila?

3.

Navedi dve podtemi, s katerima avtor razvija temo v smiselno celoto.

4.

V kateri fazi sporočanja je nastalo tako besedilo?

5.

Kaj je značilno za to fazo sporočanja?

6.

S kliki označi pravilne in napačne trditve. (Pravilne trditve ob kliku pozelenijo, napačne se prečrtajo in se štejejo za napačen odgovor,)


Tetoviranje so poznale vse velike svetovne civilizacije.
Najstarejše ohranjeno tetovirano telo je iz bakrene dobe.
Kandidat med tetoviranjem vedno leži.
Za tetoviranje se uporablja posebna naprava v obliki pištole.
Tetovaža je lahko eno-ali večbarvna.
Naši dedje so se pogosto tetovirali med služenjem vojaškega roka.
Na grških vazah so prepoznavne tetovirane ženske.
Mojster natančno nariše sliko ali napiše črke na fotokopirni papir.
Mojster vodi električno napravo za tetoviranje na nožni pogon.
Št. napačnih poskusov: 0
7.

Ali veš, kaj pomeni napis, ki si ga je dal vtetovirati fant na sliki? 

8.

Katere dodatne/posebne faze sporočanja bi moral izvesti govorec, ki bi obravnavano temo pripravljal za govorni nastop?

9.

Kakšno je tvoje stališče do tetoviranja? Opredeli se do tovrstnega poslikavanja telesa. 

10.

Imaš tudi sam kakšen tatu? Ga ima morda kateri prijatelj? Opiši podobo svojega/njegovega tatuja.

<NAZAJ
>NAPREJ132/442