Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Faze sporočanja se razlikujejo glede na vrsto besedil.

V zapisanih besedilih so naslednje:
– iznajdba (invencija),
– urejanje gradiva (dispozicija),
– ubesediljenje (elokucija),
– popravljanje besedila,
– prepisovanje popravljenega gradiva in navajanje virov.

Oglej si naslednjo sliko in navedi, kaj je na njej. Dopiši, v kateri fazi sporočanja je to nastalo (na začetku ali ob koncu pisanja).

Vsaki točki iz miselnega vzorca pripiši konkretne podatke.

1. faza: iznajdba/invencija

V tej fazi se odločimo, s katerim namenom bomo tvorili besedilo. Določimo temo besedila (kaj bomo predstavili/ocenjevali/se zahvalili/svetovali). Temo nam lahko določi tudi kdo drug (mentor, učitelj ...). V fazi iznajdbe določimo, kaj bomo o izbrani temi povedali, s katerimi podtemami bomo razvijali vsebino in gradili besedilo.

2. faza: urejanje/dispozicija

Ko je gradivo zbrano, ga je treba ovrednotiti in določiti zapovrstje sestavin, da bo nastalo smiselno besedilo, ki bo ustrezalo namenu sporočevalca oz. tvorca besedila. Po iznajdbi in določitvi zapovrstja besedilu dodamo uvod in zaključek.

Kaj moramo upoštevati v drugi fazi – pri urejanju besedila?

Kaj napišemo v uvodu, kaj v jedru in kaj v zaključku?

Kako bi lahko prikazani miselni vzorec med urejanjem gradiva spremenili?

Miselni vzorec Moje počitnice pretvori v smiselno, logično in zaokroženo besedilo, ki bi ga predstavil v razredu.

3. faza: ubesediljenje/elokucija

Zbrano in urejeno gradivo spremenimo v besedilo. Da bo smiselno, moramo izbrati ustrezne besede, različne vrste stavčnih struktur in povedi. Pri tem skušamo posnemati zgradbo ustrezne vrste besedila, ki ustreza izbranemu namenu. Besedilo mora imeti rdečo nit, mora biti logično in zaokroženo. V tej fazi nastane prva različica besedila.

Si pri ubesediljenju uporabil vse, kar si načrtoval v iznajdbi in urejanju?

<NAZAJ
>NAPREJ129/442