Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

6. Jasnost

Preberi povedi v okvirčkih.

Bojevali so se z Italijani.
Tega ni znal povedati. Takrat  ga ni bilo doma. Hišica, ki jo je dobil od staršev, čeprav so mu jo dali samo v najem zaradi čudaškosti.

Kako lahko razumemo prvo poved?

Navedenih je nekaj pogostih lastnosti, zakaj je besedilo lahko nejasno. Označi tiste, ki veljajo za zgornja primera v okvirčkih.

Besedilo mora biti jasno in razumljivo. Jasno morajo biti izražena pomenska/logična razmerja.

Besedila so jasnejša, če so podatki v njih predstavljeni urejeno, v zaporedju. Tako nam naslovnik lažje sledi. Navadno najprej navedemo svoj namen in temo oz. nekaj podatkov, ki jih naslovnik že pozna. Razumevanje se olajša z nebesednimi spremljevalci. 

Sporočevalec mora upoštevati, da imajo besedila iste vrste podobno zgradbo. 

Razmisli in navedi, s katerimi nejezikovnimi sredstvi lahko pripomoremo k razumljivosti besedil.

7. Jedrnatost

Poslušaj posnetek.

Ugotovi, ali je besedilo jedrnato, in ugotovitev pojasni.

Izpiši vsaj en primer nejedrnatosti.

Vključimo le podatke, ki so za razumevanje besedila potrebni ali ki besedilo dodatno ponazorijo, izogibamo pa se t. i. neutemeljenim zastranitvam. Podatkov ne ponavljamo po nepotrebnem. V govorjenih besedilih jih ponovimo samo, če s tem olajšamo razumevanje, vendar jih ne ponovimo dobesedno. Izogibamo se mašilom.

Navedi, kako lahko bolj pomembne podatke ločimo od manj pomembnih.

<NAZAJ
>NAPREJ137/442