Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

8. Živost

Preberi novinarsko besedilo.

Ali je besedilo živo? Odgovor pojasni na podlagi primerov iz besedila.

Besedilo postane bolj živo z raznoliko izbiro besed in stavčnih vzorcev, zgledi, premim govorom, navedki, pregovori in besedami v prenesenem pomenu ter s kakšnim vprašanjem. S temi elementi pa ne smemo pretiravati. Načelo živosti je še posebno pomembno v publicističnih in umetnostnih besedilih.

Premisli, v katerih besedilih pa ponavljanje ni znak ubesedovalčeve šibkosti. Ugotovi zakaj.

9. Naravnost

Preberi besedilo.

Ali je besedilo naravno? Odgovor utemelji.

Kršenje načela naravnosti se kaže v kopičenju kratkih stavkov, izumetničenosti (presežniki in pretiravanje), v neupravičeni rabi manjšalnic in bizarnosti (drzne in nenaravne primere), pri izmišljanju besed in nasičenosti, ki vključuje preobloženost z mislimi in besedami.

V katerih besedilih pa so izmišljene besede dovoljene? 

10. Upoštevanje jezikovnih pravil 

Razmisli, katera besedila morajo biti zapisana/govorjena v knjižnem jeziku. Odgovor utemelji.

Katera jezikovna pravila je treba poznati za uspešno sporočanje in kje so zapisana?

Označi pravilne trditve, ki so značilne za uspešno sporočanje.

<NAZAJ
>NAPREJ138/442