Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Naloge

1.

Označi pravilne trditve. Če klikneš na napačne, se prečrtajo in seštejejo kot napačen odgovor. Pravilne ob kliku pozelenijo.)


Ivan Andrejevič Krilov je pisal basni v vezani besedi, Gotthold Ephraim Lessing pa v nevezani.
Basni so pisali klasicistični epiki.
Ivan Andrejevič Krilov in Gotthold Ephraim Lessing sta bila klasicista.
V klasicizmu so nastali filozofski in zgodovinski romani.
Materializem je filozofska smer, ki zagovarja materialne dobrine.
Ludvik XIV. je vladal sočasno s književnim obdobjem klasicizma.
Defoejev roman Robinson Crusoe je sentimentalni roman.
Št. napačnih poskusov: 0
2.

V evropskem klasicizmu in razsvetljenstvu je bila priljubljena književna zvrst basen. V slovenski književnosti se je z basnopisjem ukvarjal Anton Martin Slomšek. Preberi njegovo basen.

Je kozla izpolnitev želje osrečila?

Dopolni definicijo basni. Basen je poučna književna vrsta/zvrst, v kateri nastopajo poosebljene živali s človeškimi lastnostmi, na koncu zgodbe pa je zapisan moralni nauk .

Slomšek je moralni nauk zapisal na koncu basni. Poskusi ga zapisati s svojimi besedami.

3.

Preberi naslednje povedi iz Voltairovega Kandida in razmisli, ali temeljijo na čustvih ali na razumu. Je to značilno za razsvetljenstvo?
"Delajmo brez modrovanja," je rekel Martin, "to je edina pot do znosnega življenja."
Vsa družinica se je pridružila temu izvrstnemu sklepu; vsak se je vrgel na delo po svojih darovih in tista krpica zemlje je bogato rodila.

4.

Navedi sporočilo prejšnjega citata.

5.

Če bi se napotil v "zibelko klasicizma", v Pariz, katere znamenitosti v povezavi s 17. stoletjem bi si ogledal?

6.

Na spletu poišči poljubno sliko Pariza iz 17. stoletja in jo primerjaj s katero od današnjih.

7.

Če si Pariz že obiskal, pripravi predstavitev mesta in njegovih znamenitosti.

8.

V zgodovinskih virih se pouči, kateri režim je Ludvik XIV. uvedel med svojo vladavino.

<NAZAJ
>NAPREJ383/442