Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Poslušaj in/ali preberi odlomek, zatem odgovori na vprašanja.

 

 

Na kratko  predstavi Engidujevo življenjsko pot.

Pojasni svojo odločitev v prejšnji nalogi.

Ep o Gilgamešu je nastal med letoma 2000 in 1600 pred našim štetjem, to je v zgodovinski epohi starega veka.
Preberi navedke in poimenuj slogovna sredstva.

"Poslušajte me, starešine Uruka, poslušajte me!" vzklik
"Moje svatovsko oblačilo … " ukrasni pridevek
"Prijatelj dragi, mlajši moj brat, urni mezeg, divji kulan s planin, panter iz stepe!" naštevanje, ukrasni pridevki in vzklik
" ... kaj je vendar zdaj s tem spancem, ki te je zmogel?" retorično vprašanje
"Kot brata sem ljubil tebe, tebe!" vzklik in podvojitev

Katere motive najdeš v odlomku?

Kaj sporoča Ep o Gilgamešu?

Poveži slogovna sredstva s primeri iz odlomka.

naštevanje
... za tabo klanci, valovi in planine ...
retorično vprašanje
... kje je zdaj tvoj glas?
anafora
... joče naj za tabo /.../

joče naj za tabo ...
primera
... močan si bil kot lev in divji bik ...
ukrasni pridevek
velikim bogovom
Število napačnih: 0
<NAZAJ
>NAPREJ283/442