Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Nastanek epa o Gilgamešu
Oglej si film o nastanku Epa o Gilgamešu in odgovori na vprašanja. 

Kdaj je bil odkrit Ep o Gilgamešu?

Kdo je najditelj glinene ploščice?

Zapis glinene ploščice se nanaša na starodaven babilonski mit o potopu .
Koliko pesnitev in koliko verzov sestavlja ep?

12 pesnitev
300 verzov 

Katere vrste ep je Ep o Gilgamešu?

EP

Beseda ep izvira iz gr. epos, kar pomeni obsežno pripovedno pesnitev, pri Grkih in Rimljanih je pisana v heksametrih.
Ep seznanja s kulturo, umetnostjo, jezikom in književnostjo dobe, ki jo prikazuje.
Za ep so značilne:

– epizode (poglavje, ki za potek glavnega dogajanja ni nujno, a je delo zato slikovitejše in zanimivejše),
retardacije (zadrževalni moment, ki nagel razvoj dejanja zavira s ponavljanjem).

Ep je sestavljen iz spevov (grafično označen, vsebinsko zaključen del pesnitve), iz njega se je razvil roman.

<NAZAJ
>NAPREJ284/442