Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Junaški ep

V junaškem epu je usoda junakov povezana z usodo skupnosti.

Junaški ep je najstarejši in je na začetku nadomeščal zgodovinopisje. Govori o nekem velikem in slavnem dogodku, ki je resničen ali izmišljen ter opeva dejanja junakov (Iliada, Odiseja, Ep o Gilgamešu, Cid).
Usodo junakov po navadi določajo bogovi (npr. Hektorjeva smrt v Iliadi, Odisejeva vrnitev v Odiseji), človek pa v svojih dejanjih ni svoboden, ker ga določa usoda.

Poslušaj, o čem govori Ep o Gilgamešu.

Kronološko predstavi dogajanje v odlomku, tako da pred trditev zapišeš ustrezno številko (1–7).

1 – Boginja Ištar zapeljuje Gilgameša, vendar jo ta zavrača.
5 – Gilgameš je šest dni žaloval za svojim prijateljem.
3 – Gilgameš je sprevidel, da Engidu ne spi, temveč je mrtev.
2 – Gilgameš razmišlja o preteklih dejanjih, ki sta jih dosegla s prijateljem.
6 – Sedmi dan Gilgameš Engiduja pokoplje.
4 – Gilgameš zaradi krutega spoznanja od jeze uničuje stvari okrog sebe.
7 – Izdelati da kip svojega prijatelja iz najboljših materialov in v naravni velikosti.

Ker Gilgameš žaluje za prijateljem, lahko primerjamo njegova dejanja:

Označi Gilgameševe značilnosti:

ŽALOSTINKA/ELEGIJA (otožna, žalostna pesem)

V žalostinki junak žaluje zaradi nekoga ali nečesa, kar je za vedno izgubil. (Gilgameš je za vedno izgubil Engiduja).

Je Gilgameševa žalostinka obredna, javna ali le osebno izpovedovanje? Pojasni.

<NAZAJ
>NAPREJ285/442