Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Francesco Petrarca (1304–1374)

Canzoniere

Canzoniere v italijanščini pomeni knjiga pesmi, pesmarica. To je zbirka 367 pesmi: sonetov, kancon (to so lirske pesmi v kiticah), sekstin, ballat in madrigalov. Večina sonetov in kancon opeva Petrarcovo ljubezen do Laure, ki naj bi jo bil srečal 6. aprila leta 1327, vendar novejša literarna zgodovina utemeljeno dvomi o zanesljivosti Petrarcovih navedb. Zbirka se zaključi s kancono, posvečeno Devici Mariji.

Poslušaj in/ali preberi Petrarcov Sonet št. 61.

 

Poimenuj temo soneta.

Kakšna ljubezen je izražena v pesmi? Pojasni s primerom.

Kako si razlagaš pomen besede blažen? Kakšen pomen in vlogo ima ta beseda v Sonetu št. 61?

Iz katere književne tradicije izhaja vzvišeno opevanje nedosegljive ženske, opevanje njene lepote in velika želja po njeni bližini?

Iz pesmi Sonet št. 61 izpiši nekaj motivov, določi temo in idejo.

motivi

tema

ideja

Od kod je vzeta snov za pesem?

<NAZAJ
>NAPREJ337/442