Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

SONET je sestavljen iz 14 verzov (enajstercev), ki se združujejo v 4 kitice. Prvi dve sta štirivrstičnici (kvartini), drugi dve sta trivrstičnici (tercini).

Verz je italijanski enajsterec (U–UUUUU). Rima je v kvartinah oklepajoča (abba) ali prestopna (abab), v tercinah pa verižna (aba bcb). 

Vsebinsko razmerje med kvartinama in tercinama:
• vzrok – posledica,
• podoba – razlaga podobe,
• preteklost – prihodnost,
• nemir – umirjenost.

Pojasni to razmerje v Petrarcovem sonetu.

Po Petrarci se je zgledoval slovenski pesnik France Prešeren, od njega prevzel motiv srečanja z ljubljeno žensko. Preberi še odlomka iz Prešernovih pesmi.

France Prešeren:
Sanjalo se mi je, odlomek


In tam na tehtnico svetga Mihela
s Petrarkam djala sva sonete svoje,
visoko moja skledca je zletela.

Pridjala čednosti sva nje in tvoje
vsak svojim pesmam, in skodela
njega bila ni niž` od skledce moje.

France Prešeren:
Je od veselga časa teklo leto
, odlomek
Bil veliki teden je; v soboto sveto,
ko vabi molit božji grob kristjana,
po cerkvah tvojih hodil sem, Ljubljana!
v Trnovo, tje sem uro šel deseto.

Trnovo! kraj nesrečnega imena;
tam meni je gorje bilo rojeno
od dveh očesov čistega plamena.

O čem govori odlomek iz pesmi Sanjalo se mi je?

Ali France Prešeren spoštuje Francesca Petrarco in njegovo ljubezensko poezijo?

Katere Julijine lastnosti so očitno večje od Laurinih?

O čem govori drugi odlomek iz pesmi Je od veselga časa teklo leto?

<NAZAJ
>NAPREJ338/442