Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Naloge

10.

Kakšna je vzvišena ljubezen? Predstavi jo.

11.

Razvrsti književne vrste/zvrsti na ustrezna lista.


viteški ep nacionalni ep zgodovinski ep novela sonet lirska pesem cikli sonetov pesnitve o naravi viteški roman pastirski roman ljubezenski roman pustolovski roman
Epika
Lirika
12.

Označi pravilne trditve. Če klikneš na pravilne, se obarvajo zeleno, napačne se prečrtajo.


Francesco Petrarca je bil iz italijanskega mesta Arezzo.
Laura je bila ob njunem prvem srečanju že poročena mlada ženska.
Petrarca je poleg pesmi pisal tudi drame.
Sonet je nerimana pesem.
Pred Petrarco je sonete pisal že Dante.
Pesniška struja, imenovana po Petrarci, je petrarkizem.
Po Petrarci se je zgledoval tudi France Prešeren.
Vodilni motiv Soneta št. 61 je tudi motiv smrti.
Št. napačnih poskusov: 0
13.

Preberi še katero Petrarcovo pesem in jo primerjaj s Sonetom št. 61. Bodi pozoren na temo in sporočilo pesmi ter na njeno obliko.

14.

Primerjaj Dantejevo in Petrarcovo ljubezen.

<NAZAJ
>NAPREJ341/442