Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Statična elektrika

S poskusom bomo ugotovili, kako statična elektrika učinkuje na curek vode in curek tetraklorometana.

V levo bireto nalijemo 50 mL vode, v desno pa 50 mL organskega topila, CCl4. Iztoka uravnamo tako, da voda in topilo iztekata v tankem curku. Napihnemo balon in z njim močno podrgnemo ob kos krzna. Balon se pri drgnjenju naelektri. Z naelektrenim balonom se enkrat približamo curku vode in opazujemo, kaj se dogaja z vodnim curkom, in drugič curku tetraklorometana. Poskus lahko večkrat ponovimo. Svetujemo, da si posnetek večkrat ogledate, da boste lažje opisali rezultate poskusa.

Vpišite razultate poskusa.

Dopolnite manjkajoče besede. Pazite na pravilno črkovanje besed!

Naelektrena površina balona povzroči, da se curek vode odkloni proti balonu.

Curek organskega topila se ne odkloni, ko mu približamo naelektreni balon.

Molekula vode je permanentni dipol

Na sliki, ki prikazuje razporeditev elektronske gostote na površini molekule vode, je na modelu atoma kisika delni negativni naboj (δ −), na modelu atoma vodika pa delni pozitivni naboj (δ +). Vez O−H je polarna, ker je atom kisika bolj elektronegativen kot atom vodika. Vezna elektronska para sta premaknjena k atomu kisika.

Porazdelitev elektronske gostote na površini modela molekule vode

<NAZAJ
>NAPREJ118/296