Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Simetrija molekul in dipolni moment

Skušajte ovrednotiti stopnjo simetrije v seriji molekul od CH3Cl do CCl4 in glede na oceno stopnje simetrije vrednosti za dipolne momente povezati z modeli molekul na desni strani.

pe = 1,60 D
pe = 0 D
pe = 1,04 D
pe = 1,92 D
Število napačnih: 0

Kaj ste se naučili?

V manjša prazna okenca vpišite številke, v večja pa besede.

Dipolni moment molekule CCl4 je: 0 D.
Dipolni moment molekule CHCl3 je: 1,04 D.
Dipolni moment molekule CH2Cl2 je: 1,60 D.
Dipolni moment molekule CH3Cl je: 1,92 D.
Z naraščanjem števila atomov klora v molekuli se vrednost dipolnega momenta manjša.

Oglejte si model molekule H2S in dopolnite manjkajoče besede.

H<sub>2</sub>S
Molekula H2S je kotne oblike. Ima dipolni moment . Molekula je zato stalni oz. permanentni dipol.
<NAZAJ
>NAPREJ124/296