Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Preverite razumevanje

Povežite vektorje, ki označujejo usmeritev dipolnih momentov z modeli molekul na levi strani. Pomoč: rumena kroglica - model atoma žvepla, zelena kroglica - model atoma broma, zelena kroglica — model atoma klora, modra kroglica — modela atoma dušika, bela kroglica — modela atoma vodika, siva kroglica — model atoma ogljika.

Število napačnih: 0

Preverite razumevanje.

Oglejte si 3D-modele molekul CBr4, CHBr3, CH3CH2OH in H2O2 (pod nalogo) in poiščite molekulo, ki ni permanentni dipol.

CBr<sub>4</sub> CHBr<sub>3</sub> CH<sub>3</sub>CH<sub>2</sub>OH H<sub>2</sub>O<sub>2</sub>

Ovrednotite trditev. Če tankemu curku vode približamo naelektren balon, se bo vodni curek odmaknil proti balonu, ker so vodne molekule permanentni dipoli.

Drži. Ne drži.
<NAZAJ
>NAPREJ121/296