Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Molekule in dipolni moment

Molekule brez dipolnega momenta — nepolarne molekule

Spoznali smo že, da so kovaletne vezi, ki jih tvorijo atomi, ki se razlikujejo v elektronegativnosti, polarne. Take vezi imajo zato dipolni moment, ki je različen od 0. A na dipolni moment molekule kot celote vpliva tudi prostorska zgradba molekule oz. njena simetrija. Molekule, ki nimajo dipolnega momenta, so:

1. homonuklearne dvoatomne molekule (sestavljene iz dveh enakih atomov) in

2. večatomne molekule, ki imajo središče simetrije.

Dvoatomna molekula kisika in linearna triatomna molekula ogljikovega dioksida, ki ima središče simetrije, sta molekuli  z dipolnim momentom 0 D.


Homonuklearna molekula Večatomna molekula

Molekule z dipolnim momentom

Molekule, ki imajo "nizko" stopnjo simetrije, imajo dipolni moment, ki je različen od nič. Take molekule so: 1. kotne (nelinearne) molekule, npr. molekula vode, 2. molekule, ki imajo T-obliko, npr. IF3, 3. molekule v obliki gugalnice, npr. SF4, 4. piramidalne molekule (trigonalno piramidalne, kvadratno piramidalne itn., toda ne bipiramidalne), npr. NH3, NF3, BrF5.

Oglejte si modele nekaterih takih molekul v navideznem 3D-prostoru.


Kotna oblika T-oblika
Oblika gugalnice Piramidalna oblika
<NAZAJ
>NAPREJ123/296