Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Zakaj molekula tetraklormetana ni polarna?

Molekula organskega topila tetraklorometana ima štiri vezi C−Cl. Vsaka vez ima električni dipolni moment, ki je usmerjen od klorovega atoma z delnim negativnim nabojem proti delno pozitivnemu atomu ogljika, ki je v ogljišču tetraedra. Ker je molekula tetraedrične simetrične oblike, je vektorska vsota električnih dipolnih momentov vezi enaka nič. Molekula tetraklorometana ni permanentni dipol, je nepolarna. To smo pri poskusu tudi dokazali. Ko smo se curku tetraklorometana približali z naelektrenim balonom, se ta ni bistveno odmaknil od svoje smeri.
Porazdelitev elektronske gostote na površini modela molekule CCl<sub>4</sub>

Dipolni moment molekule tetraklorometama

Poglejte animacijo določanja električnega dipolnega momenta na modelu molekule ogljikovega dioksida in razmislite, zakaj molekula nima dipolnega momenta in ni permanentni dipol. Molekula je nitaste (linearne) oblike. Čeprav ima vsaka vez C=O električni dipolni moment, je vsota vektorjev, ki sta usmerjena v nasprotno smer, enaka nič. Molekula ni permanentni dipol.

Dipolni moment molekule ogljikovega dioksida

<NAZAJ
>NAPREJ120/296