Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Vpliv polarnosti na topnost

Cilji:

Pri eksperimentu boste ugotavljali kako polarnost snovi vpliva na topnost teh snovi v vodi.
Od dipolnega momenta molekul oz. od polarnosti molekul je odvisna jakost elektrostatičnega privlaka med molekulami. Privlak med molekulami je pomemben dejavnik v procesu raztapljanja. Če so privlačne sile med molekulami topljenca primerljive s privlačnimi silami med molekulami topila, dobimo raztopino. Pogoj, da nastane raztopina, je, da so privlačne sile med delci topljenca in delci topila približno enako močne kot sile med delci topljenca ali med delci topila. Z določanjem topnosti neznane snovi v topilu znane polarnosti lahko ugotovimo, kakšna je polarnost neznane snovi. Kot topilo z znano polarnostjo boste uporabljali vodo. Molekule vode so permanetni dipoli, voda je polarna tekočina.

Potrebščine:

voda, olje, glukoza, žveplo, kalijev permanganat, sečnina
epruvete, zamaški, kapalka, spatule

Pripravite šest epruvet.  V vsako nalijte po 5 mL vode. Nato s spatulo dodajte za noževo konico trdnih snovi in s kapalko 4 do 5 kapljic olja. Epruvete zamašite in dobro pretresite. Opazujte spremembe. Kaj vam rezultati poskusa povedo o polarnosti testiranih snovi?

Topnost kisika v vodi

Molekule kisika so nepolarne in vendar se kisik topi v vodi. Poglejte tabelo in skušajte najti vzroke za podatke v tabeli.

Topnost kisika v vodi

Temperatura °C Topnost mg/L
 10  11,3
 20  9,1
 25  8,3
 30  7,6
 50  5,6

Razmislite in dopolnite

Zakaj je pomembno, da se kisik v vodi topi? Dopolnite manjkajoče besede.

Topnost nepolarnih molekul  plinov v vodi je pogoj za življenje v vodi. Indukcija dipolov v nepolarnih molekulah kisika, dušika in ogljikovega dioksida, ki jo omogočajo polarne molekule vode ali ioni , raztopljeni v vodi, je pogoj za izmenjavo plinov med vodo in zrakom.
<NAZAJ
>NAPREJ122/296