Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Povzetek

Nepolarne molekule

Fizikalna veličina, ki določa polarnost molekul, je dipolni moment. Dipolni moment je vektorska veličina.  Dvoatomne molekule iz enakih atomov in večatomne molekule s središčem simetrije nimajo dipolnega momenta in so nepolarne.

Določanje dipolnega momenta molekule ogljikovega dioksida.

Polarne molekule

Dvoatomne molekule iz dveh različnih atomov in večatomne molekule, ki nimajo središča simetrije, so polarne, kar pomeni, da je njihov dipolni moment večji od nič.

Določanje dipolnega momenta molekule vode. Dipolni moment molekule vode je vektorska vsota dipolnih momentov vezi O-H. 

Zakaj je sicer nepolarne molekule topijo v vodi?

Vzrok za topnost nepolarnih molekul je indukcija dipolnega momenta v nepolarnih molekulah pod vplivom polarnih molekul vode ali v vodi raztopljenih ionov.

<NAZAJ
>NAPREJ125/296