Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Naloge

1.

Ovrednotite trditev. Če približamo naelektren balon tankemu curku etanola, se bo curek odmaknil proti balonu.

Drži. Ne drži.
2.

Podatki v grafu prikazujejo topnost dušika v vodi v odvisnosti od temperature. Poiščite vse pravilne trditve.3.

Ali drži, da je molekula, katere model je na sliki, nepolarna?

Drži. Ne drži.
4.

Obračajte model molekule HCN v navideznem prostoru in izberite pravilno trditev.

Molekula HCN

<NAZAJ
>NAPREJ126/296